Địa chỉ: Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017