Địa chỉ: Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh