Địa chỉ: Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Tam Đa

Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh